"Zerowa" lista wierzytelności w upadłości konsumenckiej.
09 marca 2019

Blog

 

Likwidacja masy upadłości w przypadku „zerowej” listy wierzytelności. Powstaje pytanie, czy syndyk ma obowiązek likwidacji masy także wtedy, gdy nikt z wierzycieli nie zgłosił wierzytelności, a także gdy nie było wierzytelności podlegających wciągnięciu na listę wierzytelności z urzędu. Jeżeli w postępowaniu pojawiła się „zerowa” lista wierzytelności, to brak jest podstaw do sporządzenia planu podziału. Wydaje się, że niecelowe jest spieniężanie majątku upadłego w przypadku pasywnej postawy wierzycieli. Ewentualne niewykorzystane fundusze masy upadłości syndyk pozostawia do dyspozycji upadłego

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017