Autor ekspertyz prawnych:

 

prof. dr hab. Rafał Adamus                                                                   

 

ORCID 0000-0003-4968-459X

 

 • Autor komentarzy: "Prawo upadłościowe. Komentarz." (wyd. 1 - 2016, wyd. 2 - 2019) i "Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" (wyd. 1 - 2015, wyd. 2 - 2019, wyd. 3 - 2021), współautor komentarza do Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i kilkuset innych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym wielu monografii, artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i branżowych.

 • W 2002 roku obronił doktorat w Uniwersytecie Śląskim na podstawie pracy "Prawne zagadnienia sponsoringu".

 • W 2011 uzyskał habilitację w Uniwersytecie Śląskim na podstawie monografii "Prawo naprawcze przedsiębiorcy" i pozostałego  dorobku naukowego.

 • Od 2011 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego: Kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych, następnie Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego.

 • Od 1 sierpnia 2022 roku profesor zwyczajny.

 • Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego Kadencji 2012-2015.

 • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (od 2003 roku, po odbyciu 3,5 -letniej aplikacji); obecnie kancelaria indywidualna zajmująca się przygotowywaniem specjalistycznych ekspertyz prawnych.

 • Arbiter w Sądzie Polubownym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.

 • Odznaczony brązowym medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

 • Autor reportażu historycznego "Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski", który można nieodpłatnie pobrać na stronie: odyseja1918.pl 

 • Autor kilkuset ekspertyz prawnych dla biznesu, w tym banków centralnych, banków komercyjnych, spółek giełdowych, przedsiębiorców, syndyków masy upadłości, zarządców, itp.

 • Autor kilku raportów dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (m.in. na temat franczyzy czy transformacji spółek prawa handlowego)

 • Pełnił funkcję członka rad nadzorczych w wielu spółkach prawa handlowego, a w tym m.in. w: GKS PIAST Gliwice S.A. (m.in. w czasie uzyskania przez klub Mistrzostwa Polski w 2019 roku), Chłodni Łódź S.A., Family Frost S.A., Agencji Turystycznej Zawadzkie S.A., Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym spółka z o.o., P.A. NOVA S.A.

prof. dr hab. Rafał Adamus