Profil w LinkedIn

Forum Prawa Insolwencyjnego

Profil autora w "Onet"

Profil autora w "prawo.pl"

Profil autora w "Rzeczpospolita"

Profil autora w

"Gazeta Wyborcza"

 

prof. dr hab. Rafał Adamus                                                                   

 

ORCID 0000-0003-4968-459X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • EDUKACJA

 • W 1999 roku obronił w Uniwersytecie Śląskim pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki w Kodeksie handlowym.

 • W 2002 roku obronił doktorat w Uniwersytecie Śląskim na podstawie pracy "Prawne zagadnienia sponsoringu".

 • W 2011 uzyskał habilitację w Uniwersytecie Śląskim na podstawie monografii "Prawo naprawcze przedsiębiorcy" i pozostałego  dorobku naukowego.

 • Od 1 sierpnia 2022 roku profesor zwyczajny (na podstawie wystąpienia Rady Doskonałości Naukowej do Prezydenta RP).

 • AKTYWNOŚĆ UNIWERSYTECKA

 • Od 2011 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego: Kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych, następnie Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego.

 • Promotor w postępowaniach doktorskich w Uniwersytecie Opolskim, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, w Uniwersytecie Śląskim.

 • Recenzent w wielu postępowaniach doktorskich.

 • Recenzent w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

 • Promotor stu kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.

 • Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego Kadencji 2012-2015.

 • AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

 • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (od 2003 roku, po odbyciu 3,5 -letniej aplikacji); obecnie kancelaria indywidualna zajmująca się przygotowywaniem specjalistycznych ekspertyz prawnych.

 • Pełnił funkcje w arbitrażu: w Sądzie Polubownym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie

 • AKTYWNOŚĆ W SFERZE LEGISLACJI

 • Członek zespołów ds. opracowania przepisów z zakresu prawa niewypłacalności.

 • Odznaczony brązowym medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

 • Autor projektów ustaw na zlecenie IWS: dotyczącej franczyzy i umowy kontraktacji.

 • AKTYWNOŚĆ W ZAKRESIE OPRACOWAŃ NAUKOWYCH

 • Autor komentarzy: "Prawo upadłościowe. Komentarz." (wyd. 1 - 2016, wyd. 2 - 2019) i "Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" (wyd. 1 - 2015, wyd. 2 - 2019, wyd. 3 - 2021), współautor komentarza do Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i kilkuset innych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym wielu monografii, artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i branżowych.

 • AKTYWNOŚĆ RECENZENCKA

 • Recenzent w wielu periodykach, w tym  w "Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego", "Rejencie", "Przeglądzie Sejmowym", "Prawie w Działaniu", "Prawie i Więzi", "RPESiS", "Rocznikach Administracji i Prawa".

 • AKTYWNOŚĆ EKSPERCKA

 • Autor kilkuset ekspertyz prawnych dla biznesu, w tym banków centralnych, banków komercyjnych, spółek giełdowych, przedsiębiorców, syndyków masy upadłości, zarządców, itp.

 • Autor ekspertyz dla Krajowej Rady Radców Prawnych.

 • Autor kilku raportów dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (m.in. na temat franczyzy czy transformacji spółek prawa handlowego). Biegły sądowy w zakresie prawa obcego o niewypłacalności przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Łodzi, Poznaniu.

 • Członek "Panelu Prawników" Rzeczpospolitej.

 • Współzałożyciel "Forum Prawa Insolwencyjnego".

 • AKTYWNOŚĆ W GOSPODARCE

 • Pełnił funkcję członka rad nadzorczych w wielu spółkach prawa handlowego, a w tym m.in. w: GKS PIAST Gliwice S.A. (m.in. w czasie uzyskania przez klub Mistrzostwa Polski w 2019 roku), Chłodni Łódź S.A., Family Frost S.A., Agencji Turystycznej Zawadzkie S.A., Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym spółka z o.o., P.A. NOVA S.A.

 • AKTYWNOŚĆ PUBLICYSTYCZNA

 • Publicysta m.in. w "Rzeczpospolitej", "prawo.pl", "Wyborcza to Wy".

 • Autor reportażu historycznego "Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski". 

prof. dr hab. Rafał Adamus