prof. dr hab. Rafał Adamus  

prof. dr hab. Rafał Adamus                                                                   

 

ORCID 0000-0003-4968-459X

 

  • Autor komentarzy: "Prawo upadłościowe. Komentarz." (wyd. 1 - 2016, wyd. 2 - 2019) i "Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" (wyd. 1 - 2015, wyd. 2 - 2019, wyd. 3 - 2021), współautor komentarza do Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i kilkuset innych publikacji.

  • Od 2011 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego: Kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych, następnie Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego.

  • Od 1 sierpnia 2022 roku profesor zwyczajny.

  • Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego Kadencji 2012-2015.

  • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (od 2003r.); obecnie kancelaria indywidualna.

  • Arbiter w Sądzie Polubownym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.

  • Odznaczony brązowym medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

  • Autor reportażu historycznego "Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski", który można nieodpłatnie pobrać na stronie: odyseja1918.pl

 

Kilka statystyk

 

ok. 500

publikacji 

 

 

kilkaset przygotowanych opinii prawnych

 

najobszerniejszy, indywidualny komentarz do Prawa upadłościowego

pierwszy

w Polsce komentarz do Prawa restrukturyzacyjnego

i do Prawa holdingowego

1999

data rozpoczęcia praktyki prawniczej