prof. UO dr hab. Rafał Adamus

17 czerwca 2021
  PROJEKT U S T A W A z dnia ……………… o działalności franczyzowej Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa: zasady zawierania umowy franczyzy; obowiązki informacyjne organizatora sieci franczyzowej
30 maja 2021
Cesja wierzytelności polega na tym, że w stosunku do konkretnego dłużnika (debitor cessus), konkretny wierzyciel (cedent) może zbyć wierzytelność na rzecz konkretnej osoby trzeciej (cesjonariusz). Cesja wierzytelności jest zatem wyłączną

     

 

       blog poświęcony prawu:

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017