13 września 2022
Forum dla zmiany propozycji układowych Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dokonać zmian, a w zasadzie autokorekty, własnych propozycji układowych nie tylko w dniu i w czasie obrad zgromadzenia wierzycieli, zwołanego
12 września 2022
  Zmiana propozycji układowych Propozycje układowe nie są „samotną wyspą” w grupie dokumentów potrzebnych do dokonania skutecznej restrukturyzacji dłużnika. Generalizując, na bazie propozycji układowych przygotowywany jest Plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela,

     

 

  Blog: Sensum, non verba...

prof. dr hab. Rafał Adamus