25 listopada 2022
Jakie byłyby konsekwencje prawne wprowadzenia dopuszczalności podziału spółek osobowych? W aktualnym stanie prawnym, obowiązującym w Polsce, podziałowi (wyłącznie krajowemu) podlegają wyłącznie spółki kapitałowe (art. 528 § 1 ustawy Kodeks spółek
25 listopada 2022
  Paradoxically the agreement of cultivation seems to be a topic forgotten in the doctrine of civil law in Poland in the last years. However it is the subject of a