Jeżeli koncesjonariusz realizuje zamówienie w związku z posiadaną koncesją "wojskowo-policyjną" i dla realizacji tego zamówienia korzysta z prefabrykatów innych dostawców, które mogą być używane do jakichkolwiek celów (np. blacha, inny materiał do przeróbki, farby itp.), a przede wszystkim do produkcji cywilnej, wówczas co do zasady:

 

  • koncesjonariusz nabywając prefabrykat ogólnego przeznaczenia, nie musi żądać okazania koncesji przez producenta prefabrykatu;
  • koncesjonariusz stosując procedurę uszlachetniania/przeróbki nabytego prefabrykatu celem stworzenia wyrobu gotowego dla potrzeb zamówienia, wykonuje swoją działalność w zakresie koncesji;
  • jeżeli nabyty prefabrykat nie podlega specjalnemu uszlachetnianiu z uwagi na względy technologiczne, można rekomendować przeprowadzenie procedury audytu/protokolarnego badania materiału pod względem jego przydatności dla potrzeb produkcji specjalnej uwzględniającą specyfikę techniczną i technologiczną danego materiału/procedury.

 

Blog

21 grudnia 2018
Wykonywanie działalności koncesjonowanej.