Wykonywanie działalności koncesjonowanej.
21 grudnia 2018

Blog

 

 

Jeżeli koncesjonariusz realizuje zamówienie w związku z posiadaną koncesją "wojskowo-policyjną" i dla realizacji tego zamówienia korzysta z prefabrykatów innych dostawców, które mogą być używane do jakichkolwiek celów (np. blacha, inny materiał do przeróbki, farby itp.), a przede wszystkim do produkcji cywilnej, wówczas co do zasady:

 

  • koncesjonariusz nabywając prefabrykat ogólnego przeznaczenia, nie musi żądać okazania koncesji przez producenta prefabrykatu;
  • koncesjonariusz stosując procedurę uszlachetniania/przeróbki nabytego prefabrykatu celem stworzenia wyrobu gotowego dla potrzeb zamówienia, wykonuje swoją działalność w zakresie koncesji;
  • jeżeli nabyty prefabrykat nie podlega specjalnemu uszlachetnianiu z uwagi na względy technologiczne, można rekomendować przeprowadzenie procedury audytu/protokolarnego badania materiału pod względem jego przydatności dla potrzeb produkcji specjalnej uwzględniającą specyfikę techniczną i technologiczną danego materiału/procedury.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017