RAFAŁ ADAMUS

TOKSYCZNY DŁUG XXI WIEKU, WYDAWNICTWO DIFIN WARSZAWA 2020 

 

 

to publicystyczna diagnoza postępującego zadłużenia państw, przedsiębiorców i konsumentów. Zadłużenie stało się znakiem czasu w XXI wieku. Jest ono problemem globalnym. O ile instytucja długu towarzyszy ludzkości od jej prapoczątków, o tyle obecnie zadłużenie bije wszelkie rekordy. Dług zaczyna być coraz bardziej toksyczny. Ostatnio jego kolejnym motorem napędowym stała się pandemia COVID-19. Systemy prawne ulepszają się dla zaradzenia problemowi zadłużenia prywatnego. Ciężar niewypłacalności dłużników prywatnych rozkłada się – na mocy autorytetu władzy państwowej - na ich wierzycieli. Państwa radzą sobie z zadłużeniem prywatnym na terenie ich jurysdykcji. Gorzej jest z ich własnym długiem państwowym. Niewątpliwie ludzkość znalazła się w przededniu przesilenia ekonomicznego. Nie jest możliwe dalsze dociążanie balastu publicznego zadłużenia w takim tempie jakim miało to miejsce dotychczas. W tle finansów jest katastrofa demograficzna Europy, postępująca delaboryzacja, zmiany klimatyczne. Niestety jak na razie nie ma klarownej wizji dla rozwiązania tego problemu.

 

Blog

14 października 2020
TOKSYCZNY DŁUG XXI WIEKU.