TOKSYCZNY DŁUG XXI WIEKU.
14 października 2020

Blog

RAFAŁ ADAMUS

TOKSYCZNY DŁUG XXI WIEKU, WYDAWNICTWO DIFIN WARSZAWA 2020 

 

 

to publicystyczna diagnoza postępującego zadłużenia państw, przedsiębiorców i konsumentów. Zadłużenie stało się znakiem czasu w XXI wieku. Jest ono problemem globalnym. O ile instytucja długu towarzyszy ludzkości od jej prapoczątków, o tyle obecnie zadłużenie bije wszelkie rekordy. Dług zaczyna być coraz bardziej toksyczny. Ostatnio jego kolejnym motorem napędowym stała się pandemia COVID-19. Systemy prawne ulepszają się dla zaradzenia problemowi zadłużenia prywatnego. Ciężar niewypłacalności dłużników prywatnych rozkłada się – na mocy autorytetu władzy państwowej - na ich wierzycieli. Państwa radzą sobie z zadłużeniem prywatnym na terenie ich jurysdykcji. Gorzej jest z ich własnym długiem państwowym. Niewątpliwie ludzkość znalazła się w przededniu przesilenia ekonomicznego. Nie jest możliwe dalsze dociążanie balastu publicznego zadłużenia w takim tempie jakim miało to miejsce dotychczas. W tle finansów jest katastrofa demograficzna Europy, postępująca delaboryzacja, zmiany klimatyczne. Niestety jak na razie nie ma klarownej wizji dla rozwiązania tego problemu.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017