y

Piłka nożna stała się rodzajem rynku, na którym „obiektami handlowymi” są zawodnicy zmieniający barwy klubowe. Mobilność piłkarzy ma oczywiste zalety ze sportowego punktu widzenia gdyż pozwala na tworzenie różnych konfiguracji. Niemniej niejednokrotnie wiąże się z olbrzymimi cyrkulacjami pieniężnymi. Dlaczego tak się dzieje? Piłkarze podpisują kontrakty z klubami na czas określony do pięciu lat. Niekiedy kontrakt jest tak skonstruowany, że jest krótszy ale zawiera jednostronną (np. dla klubu) albo dwustronną opcję jego przedłużenia. Jeśli piłkarz zmienia klub przed wygaśnięciem jego umowy, nowy klub wypłaca odszkodowanie staremu. Jest to tak zwana opłata transferowa.

 

Transfery zdarzają się w tzw. oknach transferowych, które są wyznaczane przez federacje piłkarskie. Zasadniczo są dwa okna transferowe. Dłuższe okno transferowe przypada między sezonami, a krótsze - w połowie sezonu.

 

Podpisanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej jest poprzedzone szeregiem czynności przygotowawczych. Sztab szkoleniowy ustala na jakie pozycje klub ma zapotrzebowanie. Skauci wyszukują odpowiednich kandydatów m.in. w oparciu o osobistą obserwację gry zawodników, analizy programu komputerowego dotyczącego parametrów sportowych piłkarza, itp. Następnie ma miejsce faza negocjacji z agentem zawodnika, zawodnikiem, dotychczasowym klubem zawodnika. Zawodnik poddawany jest testom sportowym i badaniom lekarskim. O zawodniku wyraża swoją opinię sztab szkoleniowy. Podpisanie umowy podlega właściwym dla danego klubu procedurom korporacyjnym : np. wymaga uchwały zarządu klubu, zgody rady nadzorczej, Itp.

 

Jednym z kluczowych ustaleń jest opłata transferowa dla dotychczasowego klubu w związku z wcześniejszym ustaniem kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Niekiedy jednak, gdy zawodnik nie ma czynnego kontraktu ta pozycja kosztowa może zostać pominięta.

 

Zawodnik podpisuje umowę z nowym klubem, w której ustala się m.in. czas jej trwania, wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie premiowe (np. za punkty, które zdobywa drużyna, za awanse drużyny w rozgrywkach, itp.). Praktykowane jest dodatkowe wynagrodzenie dla zawodnika za samo podpisanie kontraktu z nowym klubem. Niekiedy zawodnik otrzymuje wynagrodzenie będące częścią opłaty transferowej klubu do nowego klubu.

 

W szczególności w przypadku znanych piłkarzy ważnym punktem przy negocjowaniu umowy jest prawo do wizerunku zawodnika. Kluby zazwyczaj wymagają wyłącznego prawa do kontrolowania, w jaki sposób wizerunek zawodnika pojawia się w reklamie. Z kolei zawodnicy – o ile posiadają taki potencjał – niechętnie rezygnują z lukratywnych możliwości zarabiania na reklamie. Niejednokrotnie przyjmuje się różne warianty kompromisowe.

 

Osobny stolik negocjacyjny dedykowany jest wynagrodzeniu agenta piłkarza.

 

W jaki sposób kluby pozyskują środki na finansowanie tak dużych wydatków? Wskazania licencyjne dla gry w lidze wymagają od klubów piłkarskich stabilności finansowej, której brak może pozbawić klubu licencji na rozgrywki w lidze. Truizmem jest stwierdzenie, że klub wymaga profesjonalnego zarządzania.

 

Jakie są zatem źródła finansowania klubów? Jest ich wiele i ich procentowy udział w budowaniu struktury przychodów jest bardzo różny.

 

W pierwszym rzędzie wymienić należy przychody z tytułu sprzedaży praw do emisji telewizyjnej (wpływy z praw audiowizualnych). Im wyższa pozycja klubu w rozgrywkach tym większa pula z tego tytułu.

 

Wymienić należy wpływy z tytułu udziału w fazie grupowej europejskich pucharów.

 

Źródłem finansowania klubów jest sponsoring.

 

Klub może uzyskiwać przychody z merchandisingu.

 

Kluby, w których akcjonariuszami są gminy finansują część swoich wydatków z dotacji.

 

Dalej wymienić należy przychody z dnia meczowego (sprzedaż biletów, wpływy z gastronomii, itp.).

 

Kluby mogą zarabiać na opłatach transferowych.

 

Niekiedy za pośrednie finansowanie klubu uważa się udostępnienie mu na podstawie umowy najmu stadionu, którego posiadanie jest jednym z warunków licencyjnych, a którego koszt wybudowania poniosła gmina.

 

 

Światowy trend jest taki, że najlepsze kluby stają się coraz bogatsze, a wynagrodzenia piłkarzy rosną. Niemniej kominowe transfery piłkarzy są antykonkurencyjne, gdyż mogą sobie na nie pozwolić tylko najbogatsze kluby.

 

Blog

13 lutego 2019
Rynek transferowy piłkarzy i źródła jego finansowania.