Restrukturyzacja finansowa niewypłacalnego szpitala.
03 marca 2019

Blog

 

 

Przesłanki restrukturyzacji szpitala

1

Niewypłacalność

  1. utrata płynności
  1. nadmierne zadłużenie

2

zagrożenie niewypłacalnością

 

Szpitale – spółki kapitałowe mają zdolność restrukturyzacyjną i upadłościową

Wektory restrukturyzacji finansowej mogą być bardzo różne. Główne wyznaczniki sensu zastosowania danej procedury przedstawiono poniżej.

 

l.p.

Upadłość

Przygotowana likwidacja (pre pack) połączona z ogłoszeniem upadłości

Restrukturyzacja

1.

Brak potrzeby kontynuacji działalności szpitala.

Istnieje potrzeba kontynuacji działalności szpitala.

2

 

Pozostaje w dyspozycji inny/nowoutworzony podmiot posiadający zezwolenia na działalność szpitalną, który może – bez obciążeń – przejąć za wypłaconym wynagrodzeniem majątek zadłużonego szpitala i kontynuować działalność szpitalną.

Brak podmiotu posiadającego zezwolenie na działalność szpitalną. Brak woli jego utworzenia. Brak woli/środków na dokonywanie inwestycji (koszt nabycia majątku zadłużonego szpitala).

3

Brak sensu restrukturyzacji zobowiązań, w tym zbyt duży volumen zobowiązań.

Istnieje sens restrukturyzacji zobowiązań. W tym istnieje prawdopodobna możliwość zawarcia układu. Istnieje możliwość cesji tych wierzytelności, które miałyby charakter wierzytelności „niemych”

4

 

Nie ma kluczowych kontraktów, które nie mogą być przeniesione na nabywcę przedsiębiorstwa szpitala.

Istnieją kluczowe kontrakty, które nie mogą być przeniesione na nabywcę przedsiębiorstwa szpitala.

5

 

Nie ma istotnej potrzeby restrukturyzacji zatrudnienia, które przejdzie na nabywcę zakładu pracy.

Istnieje potrzeba restrukturyzacji zatrudnienia.

6

 

Istnieje wartościowy majątek, który jest sens przenieść, bez obciążeń, na nowy podmiot.

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017