1

Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym w Sądzie Rejonowym według siedziby rejestrowej spółki/dłużnika

2

Rekomendacja dla wyboru konkretnego nadzorcy sądowego

3

Plan restrukturyzacyjny

4

Restrukturyzacja przymusowa wierzycieli hipotecznych z przewidzianym pełnym zaspokojeniem w granicach wartości zbywczej nieruchomości;

 

Restrukturyzacja junk claims – nie zabezpieczonych, na zasadach maksymalnej redukcji.

 

5

Układ przewidujący :

 

a)karencję w spłacie i progresywne spłaty rat układowych

b) maksymalną redukcję junk claims

c) wstrzymanie biegu odsetek

 

6

Wykup z dużym dyskontem zredukowanych i rozłożonych na raty wierzytelności/

obok wykonywania układu.

 

Blog

26 stycznia 2019
Przykładowa strategia restrukturyzacyjna.