Jeżeli pojawił się problem z przekroczeniem granic gruntu, przy zabudowie budynkiem to system prawa przewiduje różne ścieżki dla jego rozwiązania.

 

Można powołać się na treść:

  1. art. 231 k.c. o roszczeniu o przeniesieniu części gruntu. Zgodnie z tym przepisem Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
  2. art. 285 k.c. o możliwości ustanowienia służebności. Zgodnie z tym przepisem, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. System prawa dopuszcza ustanowienie służebności w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku, budowli lub innego urządzenia (art. 313 ust. 2, art. 1000 § 2 pkt 3 i 4 k.p.c.). Służebność może zostać ustanowiona w drodze roszczenia realizowanego przed sądem.

Blog

03 marca 2019
Przekroczenie granic gruntu przy wznoszeniu budowli.