Promocja miasta (gminy) jest niezbędna dla jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Promocja może mieć miejsce z zastosowaniem różnych instrumentów. Miasto może promować swoje walory turystyczno-krajoznawcze (w tym pomniki historii), atrakcyjność urbanistyki, ofertę edukacyjną (co dotyczy głównie miast uniwersyteckich), komfort życia z uwagi na istniejącą infrastrukturę miejską (stadiony, baseny, hale widowiskowo – sportowe, ścieżki rowerowe, parki, inne atrakcyjne miejsca dla spędzenia wolnego czasu), bogatą ofertę zatrudnienia (z uwagi na istniejące strefy ekonomiczne, centra biurowe, inkubatory przedsiębiorczości, itp.), korzystny układ komunikacyjny, sławnych mieszkańców, itd. Grupą docelową strategii promocyjnej mogą być właśni mieszkańcy, potencjalni mieszkańcy, turyści i inni odwiedzający (przedsiębiorcy, inwestorzy, naukowcy, studenci), itp.

 

Kanały promocyjne mogą być bardzo różne. Może to być np. tradycyjna reklama. Niemniej ten instrument promocji ma swoje wady. Reklama tradycyjna jest zazwyczaj mniej wyrazista, konkuruje z zalewem innych reklam. Udana strategia reklamowa jest też zazwyczaj kosztowna.

 

Inną formułą promocji miasta jest inwestycja w sport. Dotacje miejskie na sport są przede wszystkim krzewieniem kultury fizycznej (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym). Promocja miasta dzięki zaangażowaniu w sport jest jedynie "efektem ubocznym" wykonywania zadań własnych gminy. Sport wywołuje bardzo silne emocje, dlatego przekaz promocyjny w oparciu o wydarzenia sportowe jest bardzo intensywny. Co więcej, taki przekaz promocyjny jest samoczynnie multiplikowany przez samych uczestników wydarzeń sportowych, media elektroniczne i tradycyjne. Atrakcyjne wydarzenia sportowe są informacją publiczną przekazywaną przez dziennikarzy poza reklamowym gett

Blog

26 maja 2019
Promocja miasta poprzez inwestycję w sport.