Product publicity.
03 stycznia 2019

Blog

 

Product publicity to w zasadzie subforma instytucji product placement. Jest jednak wyróżniana jako kategoria samodzielna. Polega ona na umieszczaniu fotografii przedstawiających przedmioty wytwarzane przez przedsiębiorcę w tzw. redakcyjnej (nie reklamowej) części gazet i czasopism, w audycjach telewizyjnych, filmach, na konferencjach prasowych itp. Praktyka taka często służy promocji nowych nieznanych dotąd na rynku wyrobów. [1] Można wyrazić opinię, że podobnie jak product placement tak i product publicity nie jest tożsamy ze sponsoringiem.

 

[1] L.Stecki, Sponsoring, s. 271

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017