Product publicity to w zasadzie subforma instytucji product placement. Jest jednak wyróżniana jako kategoria samodzielna. Polega ona na umieszczaniu fotografii przedstawiających przedmioty wytwarzane przez przedsiębiorcę w tzw. redakcyjnej (nie reklamowej) części gazet i czasopism, w audycjach telewizyjnych, filmach, na konferencjach prasowych itp. Praktyka taka często służy promocji nowych nieznanych dotąd na rynku wyrobów. [1] Można wyrazić opinię, że podobnie jak product placement tak i product publicity nie jest tożsamy ze sponsoringiem.

 

[1] L.Stecki, Sponsoring, s. 271

Blog

03 stycznia 2019
Product publicity.