Product design.
03 stycznia 2019

Blog

 

Product design traktowany jest jako odrębne zjawisko prawne, choć w zasadzie należy do mutacji instytucji product placement. Chodzi tu o przypadek ścisłej współpracy przedsiębiorcy zajmującego się produkcją towarów (usług) z artystą (zwykle osobą o ustalonej renomie) w celu stworzenia nowego produktu. W procesie jego powstawania obie strony mają swój określony udział – częścią składową takiego dzieła stanie się również prestiż artysty, którego udział w jego powstaniu będzie czytelnie wyeksponowany. Zwykle wyrób taki będzie stanowił nowość na rynku, a przedsiębiorca będzie dążył do zapewnienia odpowiednich warunków do wprowadzenia go na rynek i utrzymania go na nim. Świadczenie artysty jest odpłatne. [1] Product design podobnie jak product placement nie jest tożsamy ze sponsoringiem.

 

[1] L.Stecki, Sponsoring, s. 274-275

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017