Przedmiotem mojego najnowszego opracowania (które wkrótce zostanie opublikowanej(jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, które zarazem tworzą problem badawczy jakim jest podział spółki przez wyodrębnienie de lege fereda.

Po pierwsze, czy implementacja art. 160b pkt 4 lit. c dyrektywy 2017/1132 zmienionej dyrektywą 2019/2121 wymaga wprowadzenia do polskiego porządku prawnego, na potrzeby podziału nie-transgranicznego („krajowego”), nowego trybu podziału spółki, tzw. podziału przez wyodrębnienie (na wzór prawa niemieckiego, t.j. tzw. ustawy o transformacjach - Umwandlungsgesetz)? Jednocześnie przedmiotem analiz powinno być zagadnienie zmian w zakresie tzw. zdolności podziałowej spółek, która w prawie polskim de lege lata przysługuje wyłącznie spółkom kapitałowym.

Po drugie, czy brak takiego trybu podziału w wewnętrznym porządku prawnym nie prowadziłby do zjawiska dyskryminacji spółek z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej?

Po trzecie, jak de lege ferenda powinien wyglądać kształt przepisów o nie -transgranicznym („krajowym”) podziale spółki przez wyodrębnienie i jakie jest ich szczegółowe uzasadnienie?

Po czwarte, jakie będą podstawowe skutki prawne nowego trybu – podziału przez wyodrębnienie, gdyby polski ustawodawca zdecydował się na taką regulację?

 

Blog

20 grudnia 2020
Podział spółki przez wyodrębnienie. Nowy typ podziału.