Pełnomocnicy wystawcy weksla.
25 listopada 2018

Blog

 

Podpisy pełnomocników na wekslu, działających za wystawcę – osobę prawną, w sposób oczywisty rodzą odpowiedzialność wystawcy za zobowiązanie wekslowe.

 

Wystawcą weksla jest osoba prawna, która może dokonywać czynności prawnych w oparciu o tzw. teorię organów lub w oparciu o tzw. teorię pełnomocnictwa. Za osobę prawną zawsze działają zatem zawsze osoby fizyczne.

 

Wystawca weksla w konkretnym przypadku może działać w oparciu o tzw. teorię pełnomocnictwa.

 

Potrzeba ujawnienia podpisu na wekslu w charakterze pełnomocnika dotyczy – zgodnie z orzecznictwem sądowym – li tylko takich sytuacji gdy wystawcą weksla jest osoba fizyczna. Albowiem tylko wówczas zachodzi niebezpieczeństwo omyłki co do osoby wystawcy weksla.

 

W orzecznictwie chodzi o sytuację, w której pełnomocnik winien umieścić własny podpis obok n a z w i s k a mocodawcy.

 

Podpisy na wekslu pod pieczęcią firmową na wekslu jednoznacznie wskazują, iż zobowiązanie wekslowe zostało zaciągnięte przez osobę prawną. To czy osoba prawna działała tu przez swoich pełnomocników czy przez organy nie ma żadnego znaczenia. Informacja taka jest zupełnie zbędna z punktu widzenia ważności zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 

Może być pomocna okoliczność, czy te same podpisy, które widnieją na wekslu zostały złożone na deklaracji wekslowej, w której zostałaby ujawniony fakt działania osób fizycznych w charakterze pełnomocnika wystawcy weksla – osoby prawnej.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017