Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.
03 marca 2019

Blog

 

Z upływem terminu wypowiedzenia umowy, jak i okresu na jaki została ona zawarta, umowna najmu lokalu użytkowego wygasa. Z tego powodu właściciel lokalu nie może już naliczać czynszu byłemu najemcy wg zasad umownych. Jednakże gdy umowa najmu wygasła, a najemca wbrew obowiązkowi nie zwraca lokalu lub uczynił to z opóźnieniem, właścicielowi należy się stosowane odszkodowanie za wszelkie poniesione szkody (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 lutego 2006 r. IV CK 400/05).

Właścicielowi przysługuje odszkodowanie przede wszystkim za utracony czynsz. Zatem ma on prawo żądać jako odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu kwotę odpowiadającą czynszowi (netto), jaki by uzyskał gdyby nadal go wynajmował.

 

Zasadniczo kwota odszkodowania ustalana będzie w oparciu o wysokość dotychczas otrzymywanego czynszu (netto). Jednakże w pewnych przypadkach może zdarzyć się, że odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu będzie ustalane według wyższych stawek. Przykładowo będzie to miało miejsce w sytuacji gdy najemca korzystał z preferencyjnego czynszu lub na rynku nastąpił wzrost stawek czynszu.

 

W zasadzie należałoby przyjąć, że naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Zatem wynajmujący, który obciąża najemcę odszkodowaniem za bezumowne korzystnie z lokalu, nie musi wystawiać faktury VAT. W pełni wystarczającym dokumentem potwierdzającym wysokość należnego odszkodowania będzie nota księgowa wystawiana przez wynajmującego.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017