Merchandising określany bywa jako instrument polegający na aktywności rozgłośni radiowej lub stacji telewizyjnej, wyrażający się w reklamowaniu określonych dóbr w powiązaniu z emitowanym programem podstawowym. Owe dobra zazwyczaj kojarzą się z treścią nadawanej audycji, a z drugiej strony służą podwyższeniu zainteresowania słuchaczy (widzów) nadawaną audycją.[1] Według innego określenia merchandising (personality merchandising) polega na używaniu nazwiska lub wizerunku znanych osobistości do oznaczania towarów lub usług. [2] Korzyści wiążące się z merchadisingiem płyną dla obu stron. Instytucja ta podobnie jak sponsoring służy jako narzędzie do nawiązywania kontaktów z szerokimi kręgami społecznymi. Merchandising rozpoczął swój gwałtowny rozwój już w latach 20 – tych XX w. [3] W omawianym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego, w myśl którego uprawnienia do reklamy filmu, przysługujące producentowi na podstawie umowy z aktorem, ograniczają się do zasadniczych celów działalności reklamowej i nie mogą pozostawać w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w środowisku aktorskim. Zgoda producenta na wydanie pocztówek z wykorzystaniem zdjęć przedstawiających odtworzoną przez aktora postać z filmu nie pozbawia postępowania wydawcy cech działania bezprawnego, jeżeli wyrażenie zgody nastąpiło z naruszeniem granic przysługujących producentowi uprawnień. [4]

 

 

[1] L.Stecki, Sponsoring, s. 222-223

[2] M.Czajkowska-Dąbrowska, I.Wiszniewska Merchandising - czyli komercjalizacja popularnych symboli, Przegląd Prawa Handlowego z 1998 r., Nr 10, s.1, T.Grzeszak, Reklama a ochrona dóbr osobistych, Przegląd Prawa Handlowego z 2000 r., nr 2, s. 7,13

[3] L.Stecki, Sponsoring, s. 222-223, B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. 9, 10 i n., J.Jacyszyn, A.Wasyliszczak, Umowa sponsoringu, s. 31

[4] Wyrok z 19.05.1967 r., sygn. I CR 624/66 publ. OSNC z 1968r., nr 8-9, poz.141

Blog

03 stycznia 2019
Merchandising w mass mediach.