Wynagrodzenie dla Zawodnika w ramach kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej składa się z wielu elementów. Niektóre z nich są uzależnione od wyników sportowych. Poniżej przedstawiam przykładową postać klauzuli premiowej.

 

 

Za udział w meczach rozgrywanych w ramach rozgrywek ligowych Zawodnikowi przysługuje premia „za punkty” w wysokości xxx za każdy punkt zdobyty przez Zespół, która będzie przysługiwała Zawodnikowi w następujących proporcjach:

 

    • w wysokości 100% kwoty w przypadku rozegrania przez Zawodnika powyżej 75 minut w danym meczu.
    • W wysokości 75% kwoty w przypadku rozegrania przez Zawodnika powyżej 45 do 75 minut w danym meczu.
    • W wysokości 50% kwoty w przypadku rozegrania przez Zawodnika powyżej 15 do 45 minut w danym meczu.
    • W wysokości 25% kwoty w przypadku, gdy Zawodnik jest zawodnikiem rezerwowym lub rozegra do 15 minut w danym meczu.

 

Wysokość nagrody każdorazowo powiększy się o xxx za punkt, gdy Zawodnik zanotuje co najmniej 50% występów w meczach ligowych Zespołu w sezonie poprzedzającym dany sezon rozliczeniowy. Jako występ uznaje się wyjście zawodnika w podstawowym składzie meczowym i rozgranie minimum 45 minut w meczu. Podwyżka ta następuje od lipca roku kończącego sezon, w którym został spełniony powyższy warunek.

 

Za udział w wygranym meczu (minimum 45 minut gry) w ramach rozgrywek ligi zawodnikowi przysługuje – niezależnie od premii „za punkty” – premia „za wygrany mecz” w wysokości xxx.

 

Za wybitne i szczególne osiągnięcia osobiste w meczu (minimum 45 minut gry) w ramach rozgrywek ligi zawodnikowi może zostać przyznana dodatkowa, indywidualna premia uznaniowa na podstawie uchwały Zarządu, na umotywowany wniosek Trenera, w wysokości do xxx.

Blog

14 lutego 2019
Klauzula premiowa w kontrakcie o profesjonalne 
uprawianie piłki nożnej.