Jak może wyglądać klauzula kwoty transferowej w kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej?

 

Klauzula warta krocie nie musi być długa.

 

    1. Strony zgodnie ustalają, że w czasie trwania umowy o profesjonalne uprawiane piłki nożnej. Zawodnikowi przysługuje, w każdym otwartym okienku transferowym, prawo przejścia do nowego Klubu, pod warunkiem zapłaty przez nowy Klub, na rachunek bankowy Klubu kwoty transferowej w wysokości (.....) /prawo do zmiany barw klubowych/.
    2. Z chwilą zarachowania kwoty transferowej na rachunku bankowym Klubu umowa o profesjonalne uprawiane piłki nożnej ulega rozwiązaniu.
    3. Zapłata kwoty transferowej wyczerpuje roszczenia Klubu wobec nowego Klubu związane z transferem Zawodnika, w tym także z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie Zawodnika.

Blog

07 lutego 2019
Klauzula kwoty transferowej.