Co do zasady rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (art. 81ust. 1 zd. 1 pr. aut.). Wizerunek jest dobrem osobistym (art. 23 k.c.).

 

Zgoda sportowca na rozpowszechnianie jego wizerunku może nastąpić w każdej formie. Wiąże się ona z oświadczeniem woli uprawnionego. Zgoda sportowca musi być niewątpliwa. Oznacza to, że osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko co do formy przedstawienia wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego im komentarza, itp.

 

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku „osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.” Można zatem rozpowszechniać wizerunek sportowca w związku z jego występem na zawodach, otwartym treningu, itp. (art. 81ust. 2 pkt 1 pr. aut.).

 

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku „ osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.” Zatem można rozpowszechniać wizerunek sportowca, jeżeli jest on szczegółem wydarzenia sportowego – zawodów, itp. (art. 81ust. 2 pkt 2 pr. aut.).

 

W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku sportowca nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie np. przy odpłatnej sesji zdjęciowej, odpłatnym wywiadzie itp. (art. 81ust. 1 zd. 2 pr. aut.).

 

Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danej dyscyplinie sportu (art. 33 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym).

 

 

Blog

05 lutego 2019
Kiedy można rozpowszechniać wizerunek sportowca?