Metodyka sposobu rozliczenia wartości ekspektatywy

w przypadku przejścia przedmiotu leasingu na inną osobę na przedpolu upadłości

dotychczasowego leasingobiorcy

 

Wartość likwidacyjna przedmiotu leasingu do szybkiej sprzedaży według stanu z daty zakończenia leasingu (obniżka AAA %)

 

 

 

 

 

 

 

pomniejszona o :

Wartość wpłat nowego leasingobiorcy

tytułem wykupu przedmiotu leasingu

Współczynnik rat pozostających do zapłaty przez nowego leasingobiorcę

AAA % wartości DDD rat z EEE rat ogółem

Pomniejszenie wartości ekspektatywy z uwagi na szybką sprzedaż ekspektatywy

(GGG %). Współczynnik GGG % powinien być ukształtowany z uwzględnieniem okoliczności czy jest rynek ekspektatyw na konkretny przedmiot leasingu

 

 

 

 

 

WARTOŚĆ EKSPEKTATYWY

 

BBB zł

 

 

CCC zł

 

FFF zł

 

HHH zł

 

III zł

 

 

 

 

 

 

 

Blog

30 maja 2023
Jak rozliczyć ekspektatywę nabycia przedmiotu
leasingu?