Zmiana propozycji układowych

 

 

Propozycje układowe nie są „samotną wyspą” w grupie dokumentów potrzebnych do dokonania skutecznej restrukturyzacji dłużnika. Generalizując, na bazie propozycji układowych przygotowywany jest Plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela, opinia zarządcy co do możliwości wykonania układu. Zmiana koncepcji układu, wynikająca z nieprzemyślanych przesłanek wywołuje niejednokrotnie potrzebę czasochłonnej zmiany także szeregu innych dokumentów, negatywnie wpływa na tempo postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawodawca dąży zatem do zapewnienia przemyślanego proponowania treści propozycji układowych. Zatem z jednej strony przepisy dążą do stabilizacji warunków restrukturyzacji zobowiązań. Funkcja regulacji odnoszącej się do ograniczeń co do zmian propozycji układowych, to funkcja proceduralna.

 

Jednakże z drugiej strony proces negocjacji co do poparcia treści układu niekiedy wymaga ustępstw ze strony dłużnika czy korekt pierwotnie przyjętych założeń. Niekiedy pojawia się inwestor Albo się wycofuje i ta okoliczność również rodzi potrzebę zmian. Istotną wartością jest zawarcie układu z wierzycielami, a zatem ucieranie treści pierwotnych propozycji układowych jest zjawiskiem naturalnym i typowym.

 

Ponadto w obecnych warunkach rynkowych, zaburzonych pandemią COVID 19, konfliktem wywołanym przez Federację Rosyjską w Ukrainie (efekt kumulacji tzw. „czarnych łabędzi”) sytuacja gospodarcza przedsiębiorców jest bardzo zmienna. Z oczywistych względów należy dopuszczać aktualizację propozycji restrukturyzacji, tak aby one uwzględniały aktualny potencjał gospodarczy dłużnika w kontekście zamierzonych spłat.

 

Każdy układ może być zmieniony po jego zawarciu i zatwierdzeniu (nawet wielokrotnie). Z uwagi na zasady ekonomiki procesowej, zamiast zawierać układ, o dużym prawdopodobieństwie potrzeby jego zmiany, lepiej jest skorygować jego założenia i treść przed ostatecznym aktem głosowania nad układem przez wierzycieli.

 

Jeżeli zmiana treści propozycji układowych ani nie wpływa negatywnie na tempo postępowania restrukturyzacyjnego ani nie wymaga przygotowania istotnych korekt w innych dokumentach, to nie narusza ona żadnych istotnych funkcji proceduralnych.

Ponadto przez zmianę propozycji układowych można rozumieć sytuację, w której korekta ma miejsce po ich przedstawieniu wierzycielom uprawnionym do głosowania.

 

Powstaje również wątpliwość, czy zmiany odnoszące się do niewielkich modyfikacji czy korekt można uznać za przedstawienie „ nowych” propozycji układowych.

 

 

 

 

 

 

Blog

12 września 2022
Ile razy można zmieniać propozycje układowe?