Działalność pożyczkowa w Mezopotamii

 

Jeżeli coś funkcjonowało w Mezopotamii, to znaczy że jest bardzo stare. Jeżeli przetrwało do dziś dnia, to należy do DNA naszej cywilizacji. Zorganizowana działalność pożyczkowa ma, jak się okazuje, długą tradycję, Pod koniec XIX wieku na terenie dzisiejszego Iraku dokonano ciekawego odkrycia archeologicznego. Znaleziono pozostałości domu mezopotamskiego bankiera o imieniu Egibi i jego potomków, w którym od ok. 690 r. p.n.e. przez około 200 lat funkcjonował starożytny bank.

 

Do zasad pożyczania pieniędzy odnosił się już Kodeks Hammurabiego (I poł. XVIII wieku p.n.e.). Kodeks ten posługuje się m.in. takimi pojęciami jak „bubullum” czyli „oprocentowana pożyczka, dług z odsetkami”, czy „sibtum” czyli „zysk, odsetki”. Problem zaciągania, oprocentowania i oddawania długu zajmuje w nim poczesne miejsce. Można przytoczyć – spośród wielu - następujący fragment: „Jeśli kupiec zboże lub srebro (na) oprocentowaną pożyczkę dał, za 1 gur, [100] sila zboża zysku weźmie”. O ile antropologia nie dostarcza jednoznacznych dowodów na istnienie kultury długu, o tyle archeologia już tak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog

31 sierpnia 2023
#famousbankruptcycases
#17