#famousbankruptcycases będzie kontynuowany w nowej odsłonie.

 

Na razie materiał  przygotowany do opublikowania w ramach #famousbankruptcycases zostaje zarezerwowany na na potrzeby książki zatytułowanej: "Dług i niewypłacalność. Analiza na czas kryzysu".

 

Poniżej spis tematów.

 

 

Przedmowa

 

Rozdział I ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Ballada o „długu i niewypłacalności”

2. Jak współcześnie powstaje pieniądz?

3. Dlaczego warto pochylić się nad długiem i niewypłacalnością?

4. Dłużnik czyli kto? Człowiek

5. Dłużnik jako byt abstrakcyjny

6. Rzeka i góra jako dłużnik

7. Dłużnik przyszłości

8. Dłużnik z Archiwum X albo XD

7. Zagadnienia juryslingwistyczne w kontekście ryzyka dehumanizacji człowieka będącego dłużnikiem

 

Rozdział II WYCINKI Z HISTORII. PRZYSZŁOŚĆ W ŚWIETLE PRZESZŁOŚCI

1. Znaczenie historii długu i niewypłacalności

2. Antropologia długu

3. Działalność pożyczkowa w Mezopotamii

4. Oddłużenie dla Hebrajczyków

5. Niewola za długi a darowanie wolności osobistej Hebrajczykom

6. Sens oddłużenia

7. Zasada prosbolu

8. Gest Solona

9. Niewypłacalność obywatela Rzymu

10. Gajusza Kaliguli sposoby na pokrywanie deficytu Rzymu

11. Chrześcijaństwo wobec niewypłacalności

12. Upadek Wiecznego Rzymu

13. Pojawienie się pierwszych banknotów (i papieru toaletowego)

14. Jak chcąc czynić dobro można czynić zło?

15. Bankowość w średniowieczu

16. Połamana ławka i konkurs

17. Zastaw spiski

18. Monte commune

19. Rewolucja cen w średniowieczu wywołana przez nadpodaż złota

20. Tulipanowa bańka spekulacyjna

21. Alchemia Johna Law - jak papier zamienić na złoto

22. Insolvencia de España

23. Psucie pieniądza (spodlenie monety)

24. Dług a sacrum

25. Kazus prawa stanowego z czasów Pierwszej Rzeczpospolitej

26. Sumy bajońskie

27. Napoleon ryzkownej spekulacji

28. Railway mania

29. Panika roku 1873 i „Wielka Depresja XIX wieku”

30. Międzynarodowy system waluty złotej w XIX wieku

31. Pierwsze gospodarcze samobójstwo Europy (1914-1918)

32. Kłopoty Republiki Weimarskiej

33. „Wielki Kryzys” XX wieku – rzeź banków

34. Drugie samobójstwo Europy (1939 – 1945)

35. Powojenna hiperinflacja na Węgrzech

36. Nowy monetarny porządek świata ustanowiony w Breton Woods (1944)

37. Ćwierćwiecze cudu gospodarczego

38. Narada w Camp David i wist Nixona z 15 sierpnia 1971 roku

39. Recesja lat 1973 – 1975

40. Recesja początku lat osiemdziesiątych XX wieku ( 1980 -1983)

41. Czarny poniedziałek 19 października 1987 roku

42. Niewypłacalność w dobie socjalizmu

43. Bankructwo techniczne PRL

44. Upadek gospodarczy ZSRR

45. Afera FOZZ

46. Oddłużenie PRL

47. Kryzys 2008 wywołany zapaścią na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych

48. Kryzys COVID 19 – „Great Lock-down”

49. Bank z Krzemowej Doliny

50. Refleksja

 

Rozdział III CZŁOWIEK A NIEWYPŁACALNOŚĆ

 

1. Dłużnik: Ecce homo

2. Niewypłacalność dłużnika a pomoc społeczna

3. Dłużnik „posesjonat” i dłużnik „nie – posesjonat”

4. Ratio legis oddłużenia

5. Czy powstanie nauka o dłużniku („debitologia”) łącząca elementy prawa, etyki, ekonomii, socjologii, psychologii, psychiatrii?

6. Ochrona wierzyciela

7. Dwa sposoby oddłużenia w polskim prawie

8. Prawo do bankructwa?

9. Niewypłacalni artyści malarze

10. Bankrutujący literaci

11. Niewypłacalność osób podejmujących działalność publiczną

12. Niewypłacalność w show-biznesie

13. Niewypłacalność gwiazd biznesu

14. Niewypłacalność konsumencka w Chinach

15. Niebezpieczeństwo masowego (strukturalnego) zadłużenia

16. Kiedy okazywało się, że upadły jest wierzycielem

17. Empatia

18. Dziedziczenie nieporadności finansowej

19. Edukacja

20. „Useless class”

 

Rozdział IV BIZNES

 

1. Quo vadis?

2. Polski problem - ryzyko nadużycia trybu restrukturyzacji

3. Polski problem - demotywatory restrukturyzacji

4. Arytmetyka układowa

5. Kryzys zaufania do banków

6. Kosztowna zapaść w USA

7. Zbrodnia doskonała - upadłość SKOK Wołomin

8. Problem w Houston. Baśnie Andersena o Enron Corporation

9. Żywcem pogrzebany, czyli historia upadłości CLIF S.A.

10. Nic nie jest dane raz na zawsze. Konsekwencje wypadnięcia z wyścigu technologicznego

11. Upadłość tego, który nie może upaść czyli historia banku Lehmann Brothers

12. „Plac Zbawiciela” – upadłości deweloperów prowadzone „na dziko”

13. Oszustwo na Amber Gold

14. Szczęście bycia wierzycielem

15. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej po polsku

16. Upadłość szpitali po polsku

17. Kłopoty finansowe przemysłu zbrojeniowego

18. Katastrofa diecezji San Francisco

19. China Evergrande Group

20. The Walking Dead

21. Eliminacja nietransparentności w Polsce

22. Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą

23. Polskie pole minowe

 

Rozdział V FAKTY I MITY O NIEWYPŁACALNOŚCI PAŃSTWA

 

1. Fakty

2. Argentyna jako światowa „marka” niewypłacalności państwa

3. Dług publiczny: dobry czy zły?

4. Limity prawne zadłużenia publicznego. Debt ceiling

5. Państwo niewypłacalne

6. Zadłużenie państwa a populizm polityczny w dobie post-polityki

7. Nasza chata skraja?

8. Jaki jest środek zaradczy na toksyczny dług publiczny?

9. Problemy finansowe nowożytnej Grecji

10. Sporne sprawy międzypaństwowe polsko-niemieckie

11. USA a niewypłacalność

12. Bankructwo miast Birmingham i Ostrowic

13. Brak etyki przy kreowaniu długu publicznego w świetle solidarności pokoleń

 

Rozdział VI JAKA MOŹE BYĆ PRZYSZŁOŚĆ DŁUGU I NIEWYPŁACALNOŚCI ?

 

1. Wprowadzenie

2. Teoria konwergencji prawa o niewypłacalności w perspektywie krótkoterminowej

3. Potrzeba nowego myślenia o prawie o niewypłacalności w perspektywie krótkoterminowej

4. AI a dług i niewypłacalność w perspektywie krótkoterminowej

5. Niewola monopolu pieniądza elektronicznego

6. Przyszłość systemu finansowego w dłuższej perspektywie

7. AI a ustrój gospodarczy przyszłości „powszechny, centralnie zarządzany system powiązań gospodarczo – społecznych”

 

Rozdział VII KRĄŻĄCE WIDMO KRYZYSU. CO ROBIĆ?

 

 

1. Co robić?

1.1. Działania zapobiegawcze

1.2. Elastyczna reakcja na zagrożenia

1.4. Utrzymanie realizmu oceny sytuacji

2. Zabezpieczenie majątku prywatnego przed ryzykiem jego utraty w związku z działalnością biznesową

2.1. Fundacje rodzinne jako przechowalnia majątku

2.2. „Ślubuję miłość, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę z powierzonym majątkiem”

3. Między Krezusem a Diogenesem. Utrzymanie odpowiedniej higieny aktywów na wypadek kryzysu

 

 

Artykuły i monografie naukowe

 

 

 

 

 

 

Blog

13 września 2023
#famousbankruptcycases