Endorsement jest jedną z dziedzin aktywności należących do instrumentów nowoczesnego marketingu m.in. w sporcie. Instytucja ta korzysta z faktu interesowania się sportem szerokiej grupy osób, a także z potrzeby kibica do identyfikacji z ulubionymi dyscyplinami sportowymi i gwiazdami sportu. Endorsement polega zwykle na powiązaniach pomiędzy sportowcem a przedsiębiorcą, który liczy na to, że popularność sportowca i jego zaangażowanie w komunikację przedsiębiorstwa z szerokimi kręgami społecznymi wpłynie na zwiększenie sprzedaży towarów i usług (niekiedy stroną takiego stosunku prawnego może być ex – sportowiec, jeżeli nadal posiada korzystny wizerunek w oczach opinii publicznej. Zazwyczaj w bardziej korzystnej sytuacji są – jeżeli chodzi o endorsement – indywidualne gwiazdy sportu jako bardziej wyeksponowane dla publiczności). [1] Zestaw świadczeń na rzecz przedsiębiorcy dobierany jest tak by zapewnić przedsiębiorcy maksymalną ekspozycję jego powiązań z ową uznaną osobistością. [2] W dziedzinie radiofonii i telewizji funkcjonuje pojęcie product endorsement, które bywa definiowane jako wykorzystywanie popularności gwiazdora czy innej cenionej osoby przy upublicznianiu (publicity) produktów i usług przedsiębiorcy i w jego działalności w ramach public relations. Zwykle product endorsement powiązany jest ze sponsorowaniem programów. [3] Instytucja ta wykazuje swoje podobieństwo w szczególności do sponsoringu licencyjnego. Endorsement uważany jest przez niektórych Autorów za jedną z form sponsoringu. [4]

 

 

[1] S.Sleight, Sponsorshuip What it is and how to use it, London 1989, s. 21, B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. viii

[2] S.Sleight, Sponsorshuip ..., s. 20-21

[3] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. viii

[4] S.Sleight, Sponsorshuip ..., s. 21, B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. viii

Blog

03 stycznia 2019
Endorsement.