Eko - sponsoring.
07 lutego 2019

Blog

 

Sponsoring rozwija się również w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Niedostatek środków publicznych na cele ochrony środowiska naturalnego, społeczne przekonanie o potrzebie aktywnego wspierania aktywności proekologicznej przy postępującej degradacji przyrody, wzrost świadomości ekologicznej to przyczyny stymulujące zainteresowanie sponsorów tą dziedziną. W sferze ochrony środowiska dla sponsorowanego podmiotu szczególnie ważna jest wiarygodność sponsora. Zaangażowanie sponsoringowe nie powinno bowiem być wykorzystywane jako swego rodzaju alibi dla działalności przedsiębiorcy, którego działalność narusza środowisko naturalne. W tą dziedzinę aktywności sponsoringowej chętnie angażują się przedsiębiorcy, których znaki towarowe czy logo przedstawia podobiznę obiektu flory, fauny czy nieożywionych elementów przyrody.

Aktywność w sferze ekologii może być wykorzystana dla celów zmiany wizerunku przedsiębiorcy i jego zupełnie odmiennego niż dotychczasowy odbioru w opinii społecznej. Tytułem przykładu można wskazać na sytuację, w której sponsor dokonuje wymiany swojej dotychczasowej technologii na proekologiczną i angażuje się w finansowanie fundacji zajmującej się ratowaniem wymierających gatunków zwierząt.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017