Sponsoring rozwija się również w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Niedostatek środków publicznych na cele ochrony środowiska naturalnego, społeczne przekonanie o potrzebie aktywnego wspierania aktywności proekologicznej przy postępującej degradacji przyrody, wzrost świadomości ekologicznej to przyczyny stymulujące zainteresowanie sponsorów tą dziedziną. W sferze ochrony środowiska dla sponsorowanego podmiotu szczególnie ważna jest wiarygodność sponsora. Zaangażowanie sponsoringowe nie powinno bowiem być wykorzystywane jako swego rodzaju alibi dla działalności przedsiębiorcy, którego działalność narusza środowisko naturalne. W tą dziedzinę aktywności sponsoringowej chętnie angażują się przedsiębiorcy, których znaki towarowe czy logo przedstawia podobiznę obiektu flory, fauny czy nieożywionych elementów przyrody.

Aktywność w sferze ekologii może być wykorzystana dla celów zmiany wizerunku przedsiębiorcy i jego zupełnie odmiennego niż dotychczasowy odbioru w opinii społecznej. Tytułem przykładu można wskazać na sytuację, w której sponsor dokonuje wymiany swojej dotychczasowej technologii na proekologiczną i angażuje się w finansowanie fundacji zajmującej się ratowaniem wymierających gatunków zwierząt.

Blog

07 lutego 2019
Eko - sponsoring.