Do kiedy pracodawca powinien udzielić zaległego urlopu
za poprzedni rok kalendarzowy?
03 marca 2019

Blog

 

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów (art. 163 k.p.) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to jednak tej części urlopu, który jest udzielany zgodnie z art. 167 [2] k.p., czyli tzw. urlopu na żądanie (pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu).

 

Pracodawca – kontynuujący zatrudnienie pracownika - nie może w miejsce nieudzielonego urlopu wypłacić ekwiwalentu pieniężnego od urlopu zaległego.

 

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 k.p. kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.