Dłużnik nie zapłaci PIT ani CIT od wartości zobowiązań
umorzonych w układzie.
14 marca 2019

Blog

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje m.in. opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy o PIT do przychodów podatnika nie zalicza się jednak kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym.

 

Innymi słowy wartości umorzonych zobowiązań, na mocy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, nie zalicza się do przychodów podatnika.

 

Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku podatku CIT.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017