Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje m.in. opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy o PIT do przychodów podatnika nie zalicza się jednak kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym.

 

Innymi słowy wartości umorzonych zobowiązań, na mocy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, nie zalicza się do przychodów podatnika.

 

Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku podatku CIT.

Blog

14 marca 2019
Dłużnik nie zapłaci PIT ani CIT od wartości zobowiązań
umorzonych w układzie.