Zgodnie z artykułem 189 ustęp 2 p.r. w postępowaniu o zatwierdzenie układu uznaje się, że skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powstają z dniem układowym, o którym mowa w art. 211 p.r. Zgodnie z artykułem 211 ustęp 4 p.r. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Wynika z tego że wierzytelności powstały przed dniem układowym są objęte układem a zatem nie mogą być regulowane przez dłużnika mogą być regulowane przez wykorzystanie innego instrumentu prawnego. O losie tych wierzytelności ma rozstrzygnąć układ.

zgodnie z artykułem 226e p.r. w okresie wskazanym w art. 226d przepisy art. 256 i art. 312 p.r. stosuje się odpowiednio. przepis artykułu 312 wprowadza najdalej idący zakaz egzekucyjny. jeżeli zatem zakazane jest coś więcej, to tym bardziej zakazane jest coś mniej. Artykuł 312 w związku z artykułem 226e w oparciu o wykładnię a fortiori wprowadza zakaz regulowania zobowiązań układowych.

 

 

 

 

 

 

 

Blog

09 marca 2022
Czy w postępowaniu o zatwierdzeniu układu obowiązuje moratorium na zapłatę długów układowych?