Dłużnik nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Innymi słowy, pomiędzy powstaniem stanu niewypłacalności a datą złożenia wniosku upadłościowego może upłynąć nawet długi czas.

 

Gdyby w dacie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wszystkie wierzytelności względem dłużnika były przedawnione, wówczas wniosek o upadłość konsumencką w zasadzie powinien podlegać oddaleniu z uwagi na brak stanu niewypłacalności.

Blog

16 lutego 2019
Czy dłużnik jest ograniczony terminem, liczonym od dnia 
niewypłacalności, w którym musi złożyć wniosek o upadłość
konsumencką?