Czy dłużnik jest ograniczony terminem, liczonym od dnia 
niewypłacalności, w którym musi złożyć wniosek o upadłość
konsumencką?
16 lutego 2019

Blog

 

Dłużnik nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Innymi słowy, pomiędzy powstaniem stanu niewypłacalności a datą złożenia wniosku upadłościowego może upłynąć nawet długi czas.

 

Gdyby w dacie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wszystkie wierzytelności względem dłużnika były przedawnione, wówczas wniosek o upadłość konsumencką w zasadzie powinien podlegać oddaleniu z uwagi na brak stanu niewypłacalności.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017