prof. UO dr hab. Rafał Adamus

30 maja 2021
Cesja wierzytelności polega na tym, że w stosunku do konkretnego dłużnika (debitor cessus), konkretny wierzyciel (cedent) może zbyć wierzytelność na rzecz konkretnej osoby trzeciej (cesjonariusz). Cesja wierzytelności jest zatem wyłączną
12 maja 2021
Brak podstaw do uchylenia układu w przypadku zapłaty rat układowych z opóźnieniem Zgodnie z art. 176 p.r. sąd uchyla układ na wniosek wierzyciela, dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby,

     

 

       blog poświęcony prawu:

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017