O nas

prof. UO dr hab. Rafał Adamus

 

 

 

  • Autor komentarzy: "Prawo upadłościowe. Komentarz." (wyd. 1 - 2016, wyd. 2 - 2019) i "Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" (wyd. 1 - 2015, wyd. 2 - 2019), współautor komentarza do Kodeksu cywilnego i ok. 300 innych publikacji.
  • Od 2011 roku profesor Uniwersytetu Opolskiego: Kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych, następnie Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
  • Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego Kadencji 2012-2015.
  • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (od 2003r.); obecnie kancelaria indywidualna.
  • Czynny arbiter w (1) Sądzie Polubownym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, (2) Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie, (3) Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, (4) Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.
  • Członek Zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.
  • Odznaczony brązowym medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.
  • Członek Rady Wydawniczej: Economic Problems and Legal Practice (ISNN 2541-8025), Sociopolitical Sciences (ISNN 2223- 0092), Gaps in Russian Legislation (ISNN 2072-3164).

Bezpłatna konsultacja co do zagadnień będących przedmiotem opinii prawnej

Kilka statystyk

 

ok. 300

publikacji naukowych

 

 

kilkaset przygotowanych opinii prawnych

 

najobszerniejszy, indywidualny komentarz do Prawa upadłościowego

pierwszy

w Polsce komentarz do Prawa restrukturyzacyjnego

1999

data rozpoczęcia praktyki prawniczej

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017